Mentorzy

Ewa Staruch

Przewodnicząca Samorządu Studentów UKSW w latach 2017 – 2020. Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich w latach 2020 – 2023. Członek Rady Wykonawczej PSRP od 2023 roku. Ekspert ds. studenckich PKA. Członek Zarządu Fundacji Rozwoju UKSW. Pedagog zajmujący się praca z osobami niedostosowanymi społecznie, gdzie pracuje na budowaniu relacjii oraz poprawnej komunikacji ze światem. Resocjalizacja młodych ludzi umożliwia jej wprowadzenie nowego pożądku wartości w ich życiu.

Grupa: Lwy

Julia Bednarska

Wieloletnia działaczka samorządności studenckiej. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów RP, Przewodnicząca Forum Uczelni Niepublicznych i ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W poprzednich latach członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP i Przewodnicząca Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autorka licznych publikacji skierowanych do samorządów studenckich. Na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych projektów dotacyjnych, stąd analiza otoczenia nie jest jej obca. Ponadto w latach 2020-2021 była coachem w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego “Warsztat Lidera”.

Grupa: Sowy

Urszula Lis

Członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy zagranicznej. Studentka Inżynierii Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych na Politechnice Warszawskiej. Od początku studiów zaangażowana w działalność Samorządu Studentów, w szczególności w działania międzynarodowe. W 2022r. Przewodnicząca Komisji Zagranicznej SSPW oraz była przewodnicząca konsorcjum uczelni ENHANCE.  W  swoim samorządzie organizowała m.in. wymiany międzynarodowe, Targi Wymian Studenckich, Wyjazdy integracyjne i szkolenia dla SSPW.

Grupa: Lisy

Ola Zmuda Trzebiatowska

Członkini Rady Studentów PSRP. Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych w kadencji 2022. Członkini Prezydium FUT odpowiedzialna za realizację projektów w roku 2021. Największym koordynowanym przez nią projektem był obóz szkoleniowo-integracyjny POLIgon FUT. W trakcie tygodniowego wydarzenia blisko stu studentów uczelni technicznych miało okazję rozwijać swoje kompetencje w jednej z czterech ścieżek szkoleniowych oraz integrować przy zorganizowanych konkurencjach grupowych. Koordynatorka ds. szkoleniowców w trakcie tegorocznej Krajowej Konferencji PSRP. W latach 2020-2021 Przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej.

Grupa: Pingwiny

Małgorzata Poszwa

Członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP, kieruje pracami komisji ds. prawno-socjalnych. Od kilku lat zaangażowana w działalność samorządową, co daje jej niezwykłą satysfakcję. Swoją przygodę zaczynała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie w poprzednich latach pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziałowej, a następnie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, tworząc wraz ze swoim zespołem wiele inicjatyw kulturalnych oraz konkursów dla studentek i studentów Uczelni. Następnym krokiem była realizacja swoich pasji i rozwijanie kompetencji w strukturach ogólnopolskich – jako Sekretarz Forum Uniwersytetów Polskich oraz Członkini Rady Studentów PSRP. Na co dzień zajmuje się kontaktem z mediami i aktywnie uczestniczy w życiu Uczelni.

Grupa: Byki

Piotr Zaremba

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciel studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Wiceprzewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich. Organizator i koordynator projektów kulturalnych i popularnonaukowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Organizator i koordynator projektów nagrodzonych Laurami Uniwersyteckimi oraz realizowanych w ramach zadań publicznych (m.in. Be ECO with US, Rights for US, Gala Gryfów Samorządności).

Grupa: Goryle

Paweł Zdybel

Członek Rady Wykonawczej ds. współpracy zewnętrznej PSRP, Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, działacz samorządowy od 2019 roku, Organizator projektów, m.in. takich jak: KULturalia 2022, 2023, Gala Sukcesu 2021, 2022. Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członek Rady Studentów Lublina w kadencji 2021-2022. Absolwent studiów licencjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, obecnie student Bezpieczeństwa narodowego i Stosunków międzynarodowych II stopnia. Prywatnie pasjonat różnego rodzaju sportów: siłowych, zimowych, wytrzymałościowych.

Grupa: Orły

Tomasz Maurek

Dyrektor Biura Prawnego PSRP, a do tego Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Uczelni Ekonomicznych, były przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach mojej działalności wspierałem wiele projektów zarówno na poziomie uczelni jak i komisji branżowej. Do największy zrealizowanych projektów, zaliczyłbym Juwenalia UEK, za które odpowiadałem z ramienia Stowarzyszenia PSUEK przez ostatnie dwa lata. Prywatnie fan piłki nożnej (męczący się kolejny rok z oglądaniem 1 ligi), mieszanych sztuk walki oraz e-sportu.   

Grupa: Niedźwiedzie

Paulina Morawska

Przewodnicząca Forum Uczelni Ekonomicznych, jednej z komisji branżowych PSRP. W Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach miałam przyjemność sprawować role m. in. Wiceprzewodniczącej, a wcześniej Przewodniczącej Komitetu Wykonawczego ds. Projektów, gdzie odpowiadałam za prawidłowy przebieg wszystkich wydarzeń. W 2020/21 koordynowałam projekt współorganizowany z Forum Uczelni Ekonomicznych „Mosty Ekonomiczne”, odbierając później tytuł najlepiej zorganizowanych mostów wśród wszystkich samorządów uczelni ekonomicznych. Projekty to nieodłączna część jej 5 letniej działalności samorządowej i studenckiej.

Grupa: Rekiny

Zapisz się na wydarzenie!