Mentorzy

Katarzyna Płaczek

Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, członkini Zarządu Forum Uczelni Niepublicznych oraz ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Laureatka Gali Nagród Środowiska Studenckiego Uczelni Niepublicznych Grand Prix w kategoriach „Najaktywniejszy Rzecznik Praw Studenta” oraz „Student Artysta”. Studentka Psychologii w biznesie o specjalizacji Menadżera i organizacji oraz Trenera biznesu. Wyznaje przekonanie „ Przyszłość ułożysz sobie, dbając o teraźniejszość”, uważając że podejmowane teraz działania mają kluczowe znaczenie dla kształtowania naszej przyszłości.

Grupa: Małpy

Julia Bednarska-Leśniak

Julia posiada przeszło 7-letnie doświadczenie w samorzadności studenckiej. Obecnie realizuje się jako Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów RP i ekspertka ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W poprzednich latach zdobywała doświadczenie jako członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP (2021-2022), Przewodnicząca Forum Uczelni Niepublicznych (2022-2023) i Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu (2019-2022). Julia jest autorką licznych publikacji skierowanych do samorządów studenckich, ponadto do tej pory przeprowadziła około 50 szkoleń – merytorycznych, jak i tych z kompetencji miękkich. Zarówno prowadząca, jak i uczestniczka licznych debat i paneli dyskusyjnych. Zawodowo jest związana z branżą prawno-podatkową, a w ostatnim czasie wolne chwile spędza na pokładzie Cessna 150. 

Grupa: Żmije

Bartłomiej Kawulok

Jest członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sekretarzem Stowarzyszenia Forum Uczelni Ekonomicznych oraz ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W ramach swojej roli jako członek Rady Studentów reprezentuje wszystkich studentów w Polsce, aktywnie uczestnicząc w Zjazdach, gdzie omawiane są bieżące problemy studentów oraz działalność Parlamentu Studentów RP. Jako Sekretarz Stowarzyszenia, wspiera codzienne funkcjonowanie Forum Uczelni Ekonomicznych. Studiuje Zarządzanie na 2 stopniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracuje jako analityk finansowy. Jego hobby obejmuje szeroko pojęty sport, w tym bieganie, chodzenie po górach oraz treningi siłowe. Interesuje się także kinematografią, Formułą 1, klasyczną modą męską oraz technologią. 

Grupa: Modliszki

Bartosz Kalka

Wieloletni działacz samorządowy, który rozpoczął swoją karierę już w 2019 roku. Obecnie jest ekspertem ds. Studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz koordynatorem Juwenaliów Poznań 2024 ale również miał okazję pełnić takie funkcję jak: Przewodniczący Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego w latach 2022-2023, Członek zarządu RUSS AWF Poznań w latach 2021-2023, z większych projektów również był Koordynatorem Integraliów Poznań 2022 oraz miał okazję pomagać w wielu innych projektach na przestrzeni lat. Prywatnie Bartek jest studentem fizjoterapii, gdzie na co dzień zajmuje się pracą z sportowcami oraz masażami. Jako hobby gra w amatorskiej lidze siatkówki oraz jest wielkim miłośnikiem gier planszowych. 

Grupa: Kapibary

Waldemar Wojna

Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, kierujący pracami komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia. Obecnie student zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Od 2018 roku zaangażowany w samorządność studencką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym czasie reprezentował głos studencki w Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia oraz przez blisko 2 lata pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia. Od listopada 2022 roku jest również ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Swoje doświadczenie nabył przede wszystkim koordynując IX i XI edycję ogólnopolskiej konferencji Studenckie Forum Jakości czy kierując pracami nad ankietyzacjami i studenckimi zmianami w regulaminie studiów. W wolnym czasie ogrywa strategie czasu rzeczywistego oraz prowadzi sesje RPG.

Grupa: Dziobaki

Szymon Łakomy

Szymon od 2019 roku jest zaangażowany w aktywność studencką na Politechnice Wrocławskiej, gdzie działał w Kole Naukowym oraz Samorządzie Studenckim, pełniąc funkcję członka Zarządu, Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego. Od 2 lat reprezentuje Forum Uczelni Technicznych, działając wcześniej jako członek Prezydium, a obecnie Przewodniczący. W trakcie swojej przygody zrealizował liczne projekty o zróżnicowanej charakterystyce oraz zasięgu, podczas których zajmował się logistyką, finansami, współpracą zewnętrzną lub byłem Koordynatorem Głównym. Prywatnie pasjonuje się piłką nożną. Uwielbia chodzić na mecze oraz kolekcjonuje pamiątki z autografami. Jego drugim zainteresowaniem jest historia. Szczególnie okres starożytności i II wojny światowej. 

Grupa: Pandy

Paweł Zdybel

Członek Rady Wykonawczej ds. współpracy zewnętrznej PSRP, Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, działacz samorządowy od 2019 roku, Organizator projektów, m.in. takich jak: KULturalia 2022, 2023, Gala Sukcesu 2021, 2022. Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członek Rady Studentów Lublina w kadencji 2021-2022. Absolwent studiów licencjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, obecnie student Bezpieczeństwa narodowego i Stosunków międzynarodowych II stopnia. Prywatnie pasjonat różnego rodzaju sportów: siłowych, zimowych, wytrzymałościowych.

Grupa: Smoki

Tomasz Maurek

Dyrektor Biura Prawnego PSRP, a do tego Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Uczelni Ekonomicznych, były przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach mojej działalności wspierałem wiele projektów zarówno na poziomie uczelni jak i komisji branżowej. Do największy zrealizowanych projektów, zaliczyłbym Juwenalia UEK, za które odpowiadałem z ramienia Stowarzyszenia PSUEK przez ostatnie dwa lata. Prywatnie fan piłki nożnej (męczący się kolejny rok z oglądaniem 1 ligi), mieszanych sztuk walki oraz e-sportu.   

Grupa: Chomiki

Patryk Lisiecki

Specjalista z zakresu jakości kształcenia, szkoleniowiec, autor raportów i publikacji. Zaangażowany we współpracę z podmiotami szkolnictwa wyższego. Absolwent studiów na kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzenie. Koordynator licznych lokalnych i krajowych projektów społecznych, szkoleniowych i rozwojowych. Zasiadał w ogólnopolskich strukturach samorządności studenckiej, gdzie organizował konferencje, wydarzenia, kampanie społeczne oraz realizował liczne projekty na rzecz społeczności akademickiej.

Grupa: Lisy

Zapisz się na wydarzenie!