Rejestracja

Obowiązuje limit jednej osoby z danej uczelni!

Reszta zapisanych osób z uczelni pozostanie na liście rezerwowej (w zależności od kolejności zgłoszeń).
Po zakończonych zapisach wszyscy otrzymają potwierdzenie rejestracji, jeśli pozostaną wolne miejsca,
osoby z listy rezerwowej otrzymają mailowe potwierdzenie o możliwości wzięcia udziału w Akademii (również w zależności od kolejności zgłoszeń).