Szkoleniowcy

Marcin Styrna

Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, facylitator, doradca, przedsiębiorca, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Pomysłodawca i współtwórca platformy szkoleniowej dla studentów – szkoleniadlastudentow.pl. Absolwent Politechniki Krakowskiej, gdzie pełnił rolę Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Doktorantów. Posiada długoletnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu dużymi zespołami. Konsultant i trener firm z branży: lotniczej, ochrony mienia, medycznej, PR, HR, organizacji ogólnopolskich festiwali, produkcyjnej, fundacji, ogólnopolskich organizacji studenckich oraz uczelni. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach z zakresu budowania zespołu, motywacji, wolontariatu, rozwiązywania konfliktów i strategii.

Psycholog, trener umiejętności społecznych. Pracuje ze studentami, nauczycielami i przedsiębiorcami. Prowadzi warsztaty, coaching i treningi interpersonalne. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Przygotowuje do stawienia czoła wyzwaniom zawodowym i życiowym. Działa w obszarach zwiększania komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Jako koordynator projektu wprowadza do Polski szwajcarskie narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję- BrainCore Education, pozwalające na dostosowanie metod edukacyjnych do indywidualnych potrzeb umysłu każdego ucznia. Prowadzi Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych.

Tomasz Waleczko

Sławomir Prusakowski

Psycholog, trener biznesu, nauczyciel akademicki, doradca. Przeprowadził ponad 14.000 godzin szkoleń w tym ponad 1400 godzin Treningów Interpersonalnych (Bussiness-Relation Group Coaching). Posiada uprawnienia II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia Treningów Interpersonalnych. Współpracuje z wieloma organizacjami szkolącymi i uczelniami. Szkolił dla takich instytucji i firm jak: Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Kraków, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, PWC, Grupa Żywiec, Leroy Merlin, Unilever,  BzWBK, EricPol, Tauron. Zajmuje się także działalnością prospołeczną. Szkoli nauczycieli polonijnych wierząc, że tylko dobra jakość edukacji pomoże utrzymać tożsamość Polaków poza granicami. Laureat nagród za działalność prospołeczną (m. in. PolCul). Szkoli trenerów, ucząc adeptów tego zawodu. Od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS gdzie, jako praktyk, uczy studentów psychologii budowania relacji z klientami. Prywatnie interesuje się fizyką wysokich energii i fotografowaniem.

Absolwentka inżynierii mechaniczno-medycznej na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych Design Management w School of Form. Inżynier konstruktor z kilkuletnim doświadczeniem w projektowaniu 2D i 3D w myśl user-centered design, a także organizacji procesów projektowych. 

Obecnie Product Designer w jednej z najszybciej rozwijających się firm projektowych i technologicznych w Europie, gdzie zajmuje się projektowaniem produktów cyfrowych (w tym zagadnieniami UX, UI) dla klientów z całego świata.

Katarzyna Bąk

Obecnie Dyrektor Biura Prasowego Parlamentu Studentów RP, w poprzednich latach m.in. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, senator studencki w Senacie UW oraz przewodnicząca Komisji Koordynacji Projektów ZSS UW. Studentka socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i absolwentka dziennikarstwa ze specjalizacją public relations i marketing medialny, sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członkini zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odpowiada za działania komunikacyjne Parlamentu Studentów RP, w tym kampanie informacyjne i działania w social mediach. Prowadzi szkolenia z tego zakresu, także dotykające tematów trudnych np. kryzysów w samorządzie czy komunikacji dot. wsparcia psychologicznego dla studentów. Oprócz tego interesuje się działalnością CSR, śledzi kampanie społeczne i informacje związane ze szkolnictwem wyższym.

Oprócz PSRP realizuje się zawodowo w Inkubatorze UW w roli project managera. Uzależniona od powieści kryminalnych i tworzenia nowych list na Spotify.

Julia Sobolewska

Dawid Świątkiewicz

Obecnie Program Manager w firmie CNH Industrial. Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Łódzkiej.  Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Certyfikowany menadżer w metodologii PRINCE2, w trakcie certyfikacji PMI. Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w latach 2012- 2014. Doświadczenie zdobył w dziale realizacji projektów w firmie ABB. Prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, projekty jakościowe i bieżące usprawnienia produkcji. Specjalizuje się w koordynacji projektów w zespołach rozporoszonych. Zarządzanie projektami towarzyszyło mu od początku studiów, w trakcie pracy w organizacjach studenckich i stowarzyszeniach naukowych. Prywatnie miłośnik gotowania i jogi.

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Student Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka, od pierwszego roku aktywnie działający w samorządności studenckiej. Od czerwca 2016 roku, przez niespełna 3 lata, pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Szkoleniowiec z zakresu praw i obowiązków studenta.

Od października 2017 roku ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a obecnie Członek Prezydium PKA. W latach 2017-2018 Członek Rady Studentów PSRP, czynnie działający w Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

Doświadczony w koordynacji projektów społeczno-kulturalnych, jak również związanych z polskim szkolnictwem wyższym. Prywatnie, poza szkolnictwem wyższym, interesuje się innowacjami technologicznymi.

Dominik Leżański

Magdalena Koziara

Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego.
W latach 2017-2018 ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obecnie sekretarz zespołów oceniających PKA. Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP w kadencji 2017-2018. Studentka zdrowia publicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktywnie działa i wspiera lokalne oraz ogólnopolskie inicjatywy studenckie. Organizatorka i rzecznik prasowa Szczecińskich Juwenaliów. Koordynatorka dni adaptacyjnych oraz szkoleń z obowiązków i praw studenta na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pochodząca z Kołobrzegu zawodniczka piłki siatkowej, multimedalistka Akademickich Mistrzostw Polski w barwach Uniwersytetu Szczecińskiego.  Interesuje się zagadnieniami związanymi ze szkolnictwem wyższym, personal brandingiem oraz social media marketingiem.

Członek Zarządu Fundacji Politechniki Łódzkiej. W ramach swoich obowiązków koordynował projekt szkoleniowy „Akademicka Szkoła Rozwoju” oraz współorganizował dwie edycje Łódzkich Dni Informatyki – największego wydarzenie branży IT w Łodzi.

W latach 2017-2018 członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP oraz Przewodniczący Komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia PSRP. Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej w latach 2014-2016 – w tym czasie dwukrotnie koordynował organizację Juwenaliów Politechniki Łódzkiej. W ramach swojej działalności w Samorządzie koordynował pracę 10-osobowego Prezydium Samorządu Studenckiego.

Od 2014 roku ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Doświadczony szkoleniowiec – brał udział w tej roli m. in. w Studenckim Forum Jakości Kształcenia 2018, UniwerekCampie 2018, kilku edycjach Poligonu i innych wydarzeniach o zasięgu uczelnianym i ogólnopolskim.

Mateusz Gawroński

Paula Socha

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, studentka pedagogiki. Od 2012 roku związana z Samorządem Studenckim Politechniki Łódzkiej. Założycielka Komisji ds. Rozwoju SSPŁ. Od 2016 roku członek Komisji ds. Projektów Parlamentu Studentów RP. Od 2019 roku Dyrektor Biura Organizacyjnego PSRP. W ciągu ostatnich kilku lat wzięła udział w organizacji około 50 projektów, w tym w około 15 jako koordynator. W swojej działalności skupia się na tworzeniu zespołu, zarządzaniu nim, wyciąganiu potencjału z ludzi, poprawnej komunikacji, zarządzaniu czasem oraz projektami. Zawodowo szuka wyzwań w pracy ze studentami, podczas projektów i na sali szkoleniowej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Trener retoryki, wystąpień publicznych i autoprezentacji. Od 7 lat prowadzi szkolenia dla przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki i sportu. Doświadczenie zdobywał m.in. pracując jako spiker piłkarskiej reprezentacji Polski, prezenter telewizyjny oraz prawnik na sali sądowej. Laureat konkursów krasomówczych i turniejów debatanckich. Szczególnie zainteresowany komunikacją niewerbalną, technikami przyciągania i utrzymywania uwagi odbiorców oraz erystyką w debacie publicznej.

Piotr Szefer

Paweł Nowak

Wiceprezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości od 2012 r. Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, przedsiębiorca, absolwent administracji oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert w zakresie negocjacji, komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych.

Koordynator I i II Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w latach 2016 – 2018. W latach 2006 – 2016 Radny i członek Zarządu Rady Dzielnicy V Krowodrza. Autor wykładów: wybitni mówcy (Winston Churchill i Margaret Thatcher), mów jak TED, sztuka świadomych negocjacji. Jako ekspert z zakresu debat i wystąpień publicznych współpracował m. in. z Kancelarią Prezydenta RP, MNiSW, IPN, FRSE, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, PSRP, Szkołą Liderów i Polską Akademią Nauk.

Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, studiuje finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, to tam rozpoczynał swoją działalność w samorządzie studenckim, przez 3,5 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego, dwukrotnie wybrany na Gospodarza Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich. W kadencji 2017-18 członek Rady Studentów, a od 2019 członek Rady Wykonawczej i Przewodniczący Komisji ds. Operacyjnych i Strategii Parlamentu Studentów RP. W marcu tego roku powołany na Wiceprzewodniczącego PSRP. Blisko związany z Forum Uczelni Niepublicznych, najpierw jako członek Rady Forum, a od stycznia 2018 jako Przewodniczący tej organizacji.

W swojej działalności organizował wiele wydarzeń skierowanych dla studentów i samorządów studenckich (zjazdy Forum Uczelni Niepublicznych, konferencje Parlamentu Studentów RP, Festiwal Muzyczny Juwenalia Poznań, Campus Studencki Łazy czy Akademicka Szkoła Liderów). Autor Poradnika Samorządowca Uczelni Niepublicznej. Chętnie dzieli się zdobytym doświadczeniem, a za najważniejszą dziedzinę w swojej działalności uważa pomoc studentom i samorządom we własnym rozwoju oraz swojej organizacji.

Patryk Lisiecki

Bogdan Marek

Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Przewodniczący Samorządu Studentów SGH w kadencji 2016-17, Członek Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych w kadencji 2018, od 2019 roku członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera oraz Fundacji Transatlantic Future Leaders Forum – odbył 2 miesięczny Staż w Kongresie USA. Posiada umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i debat oksfordzkich. Sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich i certyfikowany przez Szkołę Liderów i Krakowskie Stowarzyszenie Mówców trener debaty oksfordzkiej. Doświadczenie w tworzeniu projektów zdobył realizując wiele projektów studenckich, a także pracując w konsultingu strategicznym.

Student mechaniki lotniczej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studentów. Obecnie Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów RP oraz Przewodniczący Komisji ds. Przedsiębiorczości PSRP. Dodatkowo jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w poprzedniej kadencji PSRP pełnił funkcję Pełnomocnika ds. kształcenia zawodowego PSRP.
Doświadczenie w organizacji imprez masowych zdobył organizując wielokrotnie Chełmskie Juwenalia, piknik Lotniczy „Lotnicze Depułtycze” oraz wyjazdy szkoleniowo-integracyjne. Uczestniczył i organizował wielu konferencji o zasięgu lokalnym, jak i krajowym. Prywatnie miłośnik lotnictwa oraz taniego podróżowania.

Damian Wietrak

Paweł Adamiec

Absolwent administracji i student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2017 roku Koordynator Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich, zrzeszającego 65 osób. Prezes Fundacji Rozwoju Młodych Liderów, której misją jest poszukiwanie płaszczyzn do współpracy i rozwoju ambitnych przedstawicieli środowiska młodego pokolenia w Polsce. Sędzia i trener Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, prowadzący szkolenia z wystąpień publicznych, licencjonowany spiker piłki nożnej z uprawnieniami od 1 ligi i niżej. Członek Odwoławczej Komisji ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, współpracownik PZPN przy organizacji Mistrzostw Europy u21, a także Mistrzostw Świata u20 w Polsce. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UJ w latach 2013-2015, w latach 2015-2016 członek Zarządu Samorządu Studentów UJ, w latach 2013-2016 senator UJ. Absolwent I Edycji Akademii Sobieskiego w 2016 roku. Panelista i szkoleniowiec podczas wielu konferencji o tematyce jakości kształcenia, organizator i współuczestnik projektów społecznych. Specjalizuje się w zakresie usług reklamowych i marketingowych w social mediach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.