Szkoleniowcy

Mateusz Grochowski

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, od urodzenia związanym z Podlasiem. W 2017 wybrano go na Przewodniczącego Samorządu Studentów UMB, a rok później został Przewodniczącym Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. W latach 2019-2020 reprezentował PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2019 roku należy do grona ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie od stycznia 2021 r. zasiada w Prezydium. Reprezentuje studentów w wielu gremiach: m.in. w Radzie ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Zespole koordynatorów KRASP ds. COVID-19 oraz Radzie Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Łączy zainteresowania związane z medycyną i działalnością społeczną, angażując i inicjując wiele projektów prospołecznych. Prywatnie fan piłki nożnej i wszelakiej aktywności.

 

 

Student II stopnia kierunku fizyka techniczna, specjalności informatyka stosowana, Politechniki Gdańskiej. Obecnie Wiceprzewodniczący PSRP, Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, członek Parlamentu Studentów PG oraz senator Politechniki Gdańskiej. W samorządności działa od 4 lat. Swoje działania ukierunkowuje na komunikację, od budowania wizerunku, przez media społecznościowe, na grafikach kończąc. Facebook i Instagram nie mają przed nim żadnych tajemnic!

 

 

Jakub Persjanow

Iga Adamek

Członkini Rady Wykonawczej PSRP, Przewodnicząca Komisji ds. projektów. Spod jej skrzydeł wychodzą projekty PSRP takie jak: Krajowa Konferencja, Gala Nagród Środowiska Studenckiego “Pro Juvenes” czy Akademia PSRP #zaPROJEKTowani. 

Absolwentka studiów inżynierskich na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz studentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Projektowiec z powołania, już od pierwszych dni w samorządności studenckiej. W latach ubiegłych Zastępczyni Przewodniczącego SSPG ds. Kultury i Sportu, a także  koordynatorka projektów Technikalia 2018 i Juwenalia Gdańskie 2020-2022. Zawodowo koordynatorka ds. komunikacji i brandingu. Wyznaje zasadę, że nie ma projektu doskonałego – każdy kolejny może być jeszcze lepszy. 

Z pochodzenia Katowiczanka. Wielbicielka kotów wszelkich ras, włoskiej pizzy i karaoke.Dyrektor Centrum Komunikacji PSRP, referent w Biurze Projektów Promocyjnych Centrum Promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, aktualnie student studiów II stopnia International Relations na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje pierwsze kroki w samorządzie stawiał w Młodzieżowej Radzie Miasta Starachowice, a kolejne w Zarządzie Uczelnianym Samorządu Studentów UMCS. Tam kierował komisją ds. promocji i marketingu. Aktualnie zasiada w Radzie Studentów Miasta Lublin oraz jest ekspertem przy ocenie projektów do programów Dzielnice Kultury i Miasto Kultury Lublina. Jego zainteresowania oscylują wokół stosunków międzynarodowych, kultury studenckiej oraz umiędzynarodowienia kształcenia. 

Maciej Cieciora

Julia Sobolewska

Obecnie Rzeczniczka Prasowa Parlamentu Studentów RP, w poprzednich latach m.in. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, senator studencki w Senacie UW oraz przewodnicząca Komisji Koordynacji Projektów ZSS UW. Absolwentka socjologii stosowanej i dziennikarstwa ze specjalizacją public relations i marketing medialny, sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Współodpowiada za działania komunikacyjne Parlamentu Studentów RP, w tym kampanie informacyjne i działania w social mediach. Prowadzi także szkolenia z tego zakresu, dotykając m.in. tematów trudnych np. kryzysów w samorządzie czy komunikacji dotyczącej wsparcia psychologicznego dla studentów. Oprócz PSRP realizuje się zawodowo w administracji publicznej w zakresie komunikacji społecznej.Dyrektor Biura Organizacyjnego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Od pierwszego roku studiów związana z samorządem jednostkowym, a następnie z samorządem centralnym Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka wielu wydarzeń i inicjatyw, wartych od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przewodnicząca Komisji Finansowej Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (od XII 2016 do XII 2018 roku). Samorządowo i zawodowo od zawsze związana z tworzeniem budżetów, finansami i rozliczeniami.

Ewelina Dusza

Maciej Kochański

Dyrektor Biura Marketingu i Public Relations UO, rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego oraz pełnomocnik ds. studenckich, trener, nauczyciel i zapalony społecznik. Od najmłodszych lat aktywnie wspierał wiele instytucji pozarządowych zbierając doświadczenia w zarządzaniu organizacjami non profit. Jego obszarami zainteresowań są głównie te związane z komunikacją, PR, zarządzaniem zespołem zadaniowym oraz tworzenie i kierowanie zespołami kreatywnymi. W latach 2015-2016 członek rady wykonawczej, rzecznik prasowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący Komisji Promocji i Informacji PSRP. Od roku 2017 współpracował z Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego realizując zajęcia z zakresu sztuki wystąpień publicznych, budowania cech liderskich oraz zarządzania zespołem zadaniowym. Od roku 2019 prowadzi zajęcia, które realizowane są na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO z zakresu rzecznictwa prasowego oraz zarządzania projektem PR. Od stycznia 2017 roku Członek Rady Instytutu Rozwoju Kompetencji Społecznych z siedzibą w Warszawie, w ramach działalności której realizował liczne szkolenia oraz prelekcje dla samorządów studenckich oraz organizacji młodzieżowych. W roku 2018 został wyróżniony przez środowisko akademickie Politechniki Łódzkiej. Podczas uroczystej gali w Łodzi otrzymał on nagrodę dla najwyżej ocenianego szkoleniowca cyklu szkoleń i wykładów Skill Up, realizowanego przez ostatnie trzy lata w murach Politechniki Łódzkiej. Praktyk poszukujący potwierdzenia swoich tez w bibliotece.

Studentka kierunku Inżynieria Zarządzania na studiach II stopnia na Politechnice Poznańskiej. W latach 2018-2021 Przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, a od lutego 2021 roku ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z wykształcenia i zamiłowania projektowiec ze zdecydowanym „skrzywieniem” w stronę ewaluacji i poprawy jakości – w każdym możliwym obszarze. Prywatnie natomiast fanka squasha, gotowania i Gdańska.

Maria Zienkiewicz

Ariel Wojciechowski

Ekspert ds. relacji partnerskich w firmie InPost. W latach poprzednich dyrektor ds. projektów edukacyjnych w Warszawskim Instytucie Bankowości, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Rady Wykonawczej PSRP, Przewodniczący URSS AWF Warszawa oraz przedstawiciel Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP.
Wiodącym obszarem działalności akademickiej był rozwój współpracy zewnętrznej oraz pozyskiwanie środków na realizację projektów studenckich. Obecnie skupia się na działalności w obszarze ESG oraz rozwoju Programu InPost Green City we współpracy z ponad 30 miastami w całej Polsce.