Szkoleniowcy

Kacper Krotecki

Działacz samorządowy z kilkuletnim doświadczeniem, były Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej PSRP, organizator i koordynator wielu wydarzeń oraz wyjazdów studenckich. Pomysłodawca podcastu STUDYjnie, realizowanego przez Parlament Studencki UEP. Zawodowo związany z komunikacją, sponsoringiem oraz kształtowaniem relacji biznesu z uczelniami wyższymi.

Ewa Staruch

Przewodnicząca Samorządu Studentów UKSW w latach 2017 – 2020. Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich w latach 2020 – 2023. Członek Rady Wykonawczej PSRP od 2023 roku. Ekspert ds. studenckich PKA. Członek Zarządu Fundacji Rozwoju UKSW. Pedagog zajmujący się praca z osobami niedostosowanymi społecznie, gdzie pracuje na budowaniu relacjii oraz poprawnej komunikacji ze światem. Resocjalizacja młodych ludzi umożliwia jej wprowadzenie nowego pożądku wartości w ich życiu.

Marcin Pioch

Dyrektor Biura Organizacyjnego PSRP, ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prezes Stowarzyszenia Forum Uczelni Ekonomicznych. Wieloletni działacz samorządowy, w przeszłości między innymi przewodniczący Forum Uczelni Ekonomicznych, przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i gospodarz Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich.

Julia Bednarska

Wieloletnia działaczka samorządności studenckiej. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów RP, Przewodnicząca Forum Uczelni Niepublicznych i ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W poprzednich latach członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP i Przewodnicząca Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autorka licznych publikacji skierowanych do samorządów studenckich. Na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych projektów dotacyjnych, stąd analiza otoczenia nie jest jej obca. Ponadto w latach 2020-2021 była coachem w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego “Warsztat Lidera”.

Agata Andrzejczyk

Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. Była przedstawicielka w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertka Quality Assurance Student Experts Pool. Lokalnie pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień studiuje na kierunku lekarskim i zdrowiu publicznym. Przez aktywne działanie w wielu obszarach samorządności wie, jak ważne rozsądne zarządzanie czasem. Harmonogram pracy i jasno określony plan to narzędzia bez których nie rozpoczyna swoich działań!

Paweł Zdybel

Członek Rady Wykonawczej ds. współpracy zewnętrznej PSRP, Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, działacz samorządowy od 2019 roku, Organizator projektów, m.in. takich jak: KULturalia 2022, 2023, Gala Sukcesu 2021, 2022. Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członek Rady Studentów Lublina w kadencji 2021-2022. Absolwent studiów licencjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, obecnie student Bezpieczeństwa narodowego i Stosunków międzynarodowych II stopnia. Prywatnie pasjonat różnego rodzaju sportów: siłowych, zimowych, wytrzymałościowych.

Mateusz Salamon

Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ds. ewaluacji. Działalność w PSRP polega na przygotowywaniu i opracowywaniu ewalaucji oraz podnoszenie jakości wydarzeń, pracy. Wieloletni działacz samorządu studenckiego. Przewodniczący dwóch kadencji Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prywatnie

Jakub Stefaniak

Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w obowiązkach którego leży realizacja projektów PSRP. Jego praca polega na zaplanowaniu, koordynowaniu prac, kierowaniu zadaniami zespołu i reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Prywatnie lekarz, który pracując na SOR doskonale wie jak reagować w momencie kiedy coś idzie nie po naszej myśli i należy reagować szybko i odpowiednio do danej sytuacji.

Zapisz się na wydarzenie!